home
U bent actief in het reanimatieonderwijs. Wilt u ook Reanimatiepartner van de Hartstichting worden?

Er is dan een aantal voorwaarden waar uw organisatie aan moet voldoen:

Stichting of vereniging
De organisatie moet een zelfstandig rechtspersoon zijn. Zonder winstoogmerk. Alleen een stichting of vereniging kan Reanimatiepartner worden.

Minimaal 3 bestuurders
De organisatie moet bestaan uit tenminste 3 bestuursleden: voorzitter, penningmeester en secretaris.


Voor iedereen toegankelijk
De reanimatie- en AED-cursussen moeten toegankelijk zijn iedereen.

Geen winstoogmerk
Reanimatiepartners van de Hartstichting hebben geen winstoogmerk, waardoor de cursuskosten laag zijn. Ook onderneemt de Reanimatiepartner geen commerciƫle activiteiten.

Certificaat NRR
De instructeurs moeten in het bezit zijn van een geldig certificaat van de
Nederlandse Reanimatie Raad (NRR).

Verzoek indienen
Uw organisatie voldoet aan bovenstaande voorwaarden. De voorzitter of secretaris kan dan een verzoek indienen bij de Hartstichting voor het Reanimatiepartnerschap. We hebben de volgende gegevens van u nodig:
  • verzoek tot Reanimatiepartnerschap
  • motivatie
  • kopie huidige statuten
  • kopie uittreksel van de Kamer van Koophandel (maximaal 3 jaar oud)

Richt uw verzoek, bij voorkeur per e-mail, aan: